Bestill høstutgaven her

fredsavtale

FNs Sikkerhetsrådsresolusjon1325 – like aktuell i dag

COLOMBIA: Tre år etter fredsavtalen mellom regjeringen i Colombia og FARC-EP er bildet lite oppmuntrende. Likevel tør både enkeltkvinner og kvinneorganisasjoner å stå fram og bidra til åpenhet og forbedring.

Varer freden i Den sentralafrikanske republikk?

: Partene i konflikten i Den sentralafrikanske republikk har signert en fredsavtale. Det er ikke første gang krigførende parter i landet har gjort nettopp dét, og det blir neppe heller den siste.

Ofrenes rolle i fredsprosessen 

: Det er ikke tvil om at ofrene vil være de sterkeste stemmene for fred og forsoning i Colombia. Etter nei-resultatet i folkeavstemingen er fredsavtalens fremtid uviss.

Kvinnekampen og veien mot fred

: Den seksualiserte volden rettet mot kvinner har utgjort en stor del av konflikten i Colombia. Likevel var kvinner underrepresentert ved forhandlingsbordet.

Nå skal folket stemme over freden

: Norge har sammen med Cuba, vært «garantist» for fredsprosessen. Nå må folket i Colombia stemme ja til fredsavtalen før den kan implementeres.