Bestill høstutgaven her

fredsarbeid

Våpenhandel

: «The Shadow World» baserer seg på Andrew Feinsteins journalistiske gravearbeid om Vestens enorme våpenhandel og våpenproduksjon.

Ofrenes rolle i fredsprosessen 

: Det er ikke tvil om at ofrene vil være de sterkeste stemmene for fred og forsoning i Colombia. Etter nei-resultatet i folkeavstemingen er fredsavtalens fremtid uviss.

Nå skal folket stemme over freden

: Norge har sammen med Cuba, vært «garantist» for fredsprosessen. Nå må folket i Colombia stemme ja til fredsavtalen før den kan implementeres.

Det kulturelle fredsarbeidet

: Kan man egentlig sikre freden gjennom kulturarbeid? Fra Arendal til Bogotá snakkes det om fredskultur.