Bestill sommerutgaven her

fredsarbeid

Aldri mer krig?

: Kan en tredje verdenskrig basert på påstander komme kastet på oss? Våre allierte har utplassert dommedagsvåpen i stort antall – en storkrig i dag setter alt liv i fare.

Johan Galtung: Sikkerhet gir ikke fred – fred gir sikkerhet

: Ny Tid har besøkt fredsforskningens grunnlegger Johan Galtung i hans hjem i Spania. Nå er han 87 – og stadig i full vigør.

Å bygge fred

: Mens UDs seksjon for fred og forsoning bruker halvannen milliard i året, er Forsvarets budsjett på over 44 milliarder. Hva er lærdommen fra andre som har opprettet eget fredsdepartement?

Vil ha egen menneskerettsminister

: Krig og konflikt må ses i en større sammenheng, mener Trine Skei Grande. 

Nordisk fredsarbeid 

: Professor Stein Tønnesson ved fredsforskningsinstituttet PRIO mener man bør gå sammen med andre nordiske land for å styrke arbeidet med konfliktforebygging

Departement for fred

: Kan vi stoppe krig med krig? Nei, mener flere organisasjoner i den norske fredsbevegelsen. Frem mot valget i september intensiverer de arbeidet for et eget fredsdepartement. 

Blir det fred i Colombia?

: For å skape varig fred holder det ikke å underskrive gode avtaler – gjennomføringen av avtalen er et kapittel for seg.

Vil du øremerke skatten din til fred?

: NY TID har beregnet at fredsorganisasjoner kunne fått 100 millioner overført ved en slik ordning. Når en regjering kan respektere borgernes rett til å nekte å delta direkte i krig, bør Staten også kunne innvilge borgerens rett til å nekte å betale for den samme krigen, mener Fredsskattalliansen i Norge. 

Fredsskattbevegelser internasjonalt

: Fredsskattbevegelsen er betydelig, med aktivister i en lang rekke land.

USA i fritt fall

: USA som supermakt vil opphøre raskere under Trump, ifølge Johan Galtung.

Å bygge noe som er større enn seg selv

: Det var den nettverksbaserte måten å jobbe på vi videreførte under kjempedemonstrasjonene mot Irak-krigen i 2003, sier fredsarbeidere.

«Vi må slutte å være så naive!»

: Dette ropte den aldrende senegalske økonomen fra talerstolen. Det oppsummerer i grunnen store deler av høstens største fredskongress.