Stikkord: Frederick Jameson

Hverdagens utopier

Politisk motstand finnes i eksisterende institusjoner og i hverdagen, mener Frederick Jameson.