Stikkord: fred

Vil du øremerke skatten din til fred?

NY TID har beregnet at fredsorganisasjoner kunne fått 100 millioner overført ved en slik ordning. Når en regjering kan respektere borgernes rett til å nekte å delta direkte i krig, bør Staten også kunne innvilge borgerens rett til å nekte å betale for den samme krigen, mener Fredsskattalliansen i Norge. 

Fredsskattbevegelser internasjonalt

Fredsskattbevegelsen er betydelig, med aktivister i en lang rekke land.

Hva har fredsbevegelsen oppnådd?

Ny bok ser på hva fredsbevegelsen kan lære av erfaringer fra tidligere fredskamper.

«Vi må slutte å være så naive!»

Dette ropte den aldrende senegalske økonomen fra talerstolen. Det oppsummerer i grunnen store deler av høstens største fredskongress.

Våpenhandel

«The Shadow World» baserer seg på Andrew Feinsteins journalistiske gravearbeid om Vestens enorme våpenhandel og våpenproduksjon.

Ofrenes rolle i fredsprosessen 

Det er ikke tvil om at ofrene vil være de sterkeste stemmene for fred og forsoning i Colombia. Etter nei-resultatet i folkeavstemingen er fredsavtalens fremtid uviss.

30 år i fredens tjeneste

Propaganda, manipulasjon og andre psykologiske virkemidler er uvurderlige både i krig og utenrikspolitiske strategier.

En fredskultur for fremtiden

Kan verdens kvinner endre kulturen og henvise krig til historiens skraphaug?

Hun er Malala

Davis Guggenheims dokumentarportrett inneholder ikke så mye nytt, men lar oss bli litt bedre kjent med aktivisten, tenåringen og fenomenet Malala Yousafzai.

Myanmars lange vej til fred

Myanmars historiske parlamentsvalg leder ikke nødvendigvis til fred i landet, efter mere end et halvt århundredes konflikt med landets mange minoritetsgrupper.

En fredspris av Nobels type?

Nobels fredspris premierer i år et pågående fredsarbeid. Prisen bør forstås som en oppmuntring til ikkevoldelig fremdrift i Tunisias politiske utvikling, heller enn en pris for oppnådde resultater.

Politikk som konflikt

Chantal Mouffe lokaliserer flere svake punkter i gjengse tanker om demokrati, men blir selv uklar når hun nærmer seg spørsmålet om menneskerettigheter.

En greve i humanitær beredskap

Folke Bernadotte er mest kjent som lederen for de legendariske hvite bussene. Men han var også en forløper for det som i dag er hjørnesteiner i skandinavisk diplomati og utenrikspolitikk.

Ship to Gaza sommeren 2015

Gerd von der Lippe er ikke i tvil om at hun vil gå om bord igjen.

Den nye verdensorden

Større vektlegging av mulig militær støtte i fredstid gir den tradisjonelle norske avveiningen mellom «avskrekking og beroligelse» i dag prioritet til «avskrekking». Russland fremstår som en sikkerhetspolitisk og militær utfordrer til Vesten. Kunnskap som var til stede under den kalde krigen, har forvitret.

Fører atomvåpenforbud ut i det blå-blå

Det er vanskelig å tro at Norge mener alvor med målet om en atomvåpenfri verden, dersom Regjeringen ikke støtter konkrete tiltak som kan bidra til å nå dette målet.