Stikkord: fred

Fred med Freud 

I et borgerkrigsherjet Syria fortsatte Rafah Nached sitt arbeid som psykoanalytiker. Det skulle koste henne dyrt.

Explaining the East Asian Peace A Research Story
Forfatter: Stein Tønnesson
Nias Press. Danmark 

I 30 år etter krigen var Øst-Asia var en av de voldeligste regionene i verden. Vil freden siden 1979 fortsette?

Invester i fred, ikke krig

Mer enn 12 000 protesterte nylig mot NATO i Brüssel.

Palestinas Mandela

Marwan Barghouti blir sett på som en naturlig kandidat til det palestinske presidentskapet. Men akkurat nå er han opptatt med å sultestreike i israelsk fengsel.

Kambodsja tørker sine tårer

For første gang på 20 år er regjeringspartiet Cambodian People’s Party alvorlig utfordret nå til valget i begynnelsen av juni.

Vil du øremerke skatten din til fred?

NY TID har beregnet at fredsorganisasjoner kunne fått 100 millioner overført ved en slik ordning. Når en regjering kan respektere borgernes rett til å nekte å delta direkte i krig, bør Staten også kunne innvilge borgerens rett til å nekte å betale for den samme krigen, mener Fredsskattalliansen i Norge. 

Fredsskattbevegelser internasjonalt

Fredsskattbevegelsen er betydelig, med aktivister i en lang rekke land.

To prevent or stop wars – what can peace movements do?
Forfatter: Christine Schweitzer og Jørgen Johansen
Irene Publishing, 2016

Ny bok ser på hva fredsbevegelsen kan lære av erfaringer fra tidligere fredskamper.

«Vi må slutte å være så naive!»

Dette ropte den aldrende senegalske økonomen fra talerstolen. Det oppsummerer i grunnen store deler av høstens største fredskongress.

Våpenhandel

«The Shadow World» baserer seg på Andrew Feinsteins journalistiske gravearbeid om Vestens enorme våpenhandel og våpenproduksjon.

Ofrenes rolle i fredsprosessen 

Det er ikke tvil om at ofrene vil være de sterkeste stemmene for fred og forsoning i Colombia. Etter nei-resultatet i folkeavstemingen er fredsavtalens fremtid uviss.

30 år i fredens tjeneste

Propaganda, manipulasjon og andre psykologiske virkemidler er uvurderlige både i krig og utenrikspolitiske strategier.

En fredskultur for fremtiden

Kan verdens kvinner endre kulturen og henvise krig til historiens skraphaug?

Hun er Malala

Davis Guggenheims dokumentarportrett inneholder ikke så mye nytt, men lar oss bli litt bedre kjent med aktivisten, tenåringen og fenomenet Malala Yousafzai.

Myanmars lange vej til fred

Myanmars historiske parlamentsvalg leder ikke nødvendigvis til fred i landet, efter mere end et halvt århundredes konflikt med landets mange minoritetsgrupper.

En fredspris av Nobels type?

Nobels fredspris premierer i år et pågående fredsarbeid. Prisen bør forstås som en oppmuntring til ikkevoldelig fremdrift i Tunisias politiske utvikling, heller enn en pris for oppnådde resultater.