Bestill vårutgaven her

fred

Mer våpen vil forlenge krigen

Lars Birkelund: Krig som bestilt? – NATO, Ukraina, Russland, russofobi og andre årsaker til krigen i (om) Ukraina

UKRAINA: Det er mye som tyder på at krigen i Ukraina har vært provosert frem og ønsket av USA og NATO. Massemediene har blitt til effektive ideologiske institusjoner som utfører en systemstøttende propagandafunksjon.

Hvorfor tyr vi til bomber og våpen?

Christopher Blattman: Why We Fight: The Roots of War and the Paths to Peace

KRIG: Christopher Blattmans langvarige prosjekt har gått ut på å utforske årsakene til at konflikt mellom grupper og nasjoner bryter ut i krig.

Det militærindustrielle komplekset

NY TID-SAMTALEN: Fra en som burde kjenne utenrikspolitikkens og geopolitikkens irrganger: Thorbjørn Jagland om militæropprustning og fiendebilder – når det gjelder USA, Russland, Kina, Tyrkia og Libya.

Hva er sikkerhet i dag?

Debatt: Hvis vi ønsker fred, må vi forberede fred, ikke krig. På de foreløpige partiprogrammene er det ingen parti på Stortinget som går inn for nedrustning.

Galtungs metode for fred

KONFLIKTLØSNING: : Johan Galtung fyller 90 år på FN-dagen 24. oktober.

Når Nobel-fredsprisvinnere møtes

NOBEL PEACE SUMMIT: Er det noen vits med slike møter, eller er de kun for en engere krets?

Kan ønsket om fred vinne over amerikanske krigshissere?

USA VS KINA: USAs utenrikspolitiske elite bedriver antikinesisk retorikk og har kuttet ut diplomati til fordel for krav.

På tandemsykkel inn i framtiden

Becky Alexis-Martin: Disarming Doomsday: The Human Impact of Nuclear Weapons since Hiroshima

: ATOMVÅPEN: Til tross for gjentatte demonstrasjoner er atomvåpnene fortsatt med oss, og de er minst like farlige som før. Denne boken inneholder det du trenger å vite om atomvåpnenes historie.

Nytter det egentlig å engasjere seg i fredspolitiske spørsmål?

: Dagens regjering støtter ikke lenger opplysningsarbeid for fred.

– Det er ingen motsetning mellom fredsbevegelsen, Heimevernet eller Forsvaret

: NY TID er på stedet og spør Heimevernssoldater som deltok i Trident Juncture-øvelsen i Midt-Norge nylig, om hvorfor de gikk inn i militæret og deres forhold til krig.

Når kommer Norge på banen?

: Stormaktspolitikk stikker kjepper i hjulene for Våpenkonvensjonens arbeid med å forby autonome våpensystemer. Kronikkforfatteren fra Norges Fredslag etterlyser Norges engasjement i saken.

En lydig NATO-lakei

: Midt-Norge forbereder seg til å ta imot 40 000 soldater og den omfattende NATO-øvelsen Trident Juncture, som starter i oktober. Tenk om vi kunne fått til en like gigantisk fredsøvelse?

Johan Galtung: Hvordan skal det gå med Norge?

: Hvor uavhengig og kritisk kan man være? I del 2 av dobbeltintervjuet med Johan Galtung, snakker vi om Norges forhold til USA, Sverige, muslimer, anarkisme og marxisme.

Litt krig, hvis det passer

Kristoffer Egeberg: Fredsnasjonen Norge

: Fredsnasjonen Norge viser hvor lemfeldig styrt våre «fredsbidrag» i verden er.