Bestill vårutgaven her

framtid

Å stadig begynne på nytt

Hannah Arendt, oversetter Joachim Wrang: Åndens liv (Life of the Mind)

FILOSOFI: Hannah Arendts alderdomsverk undersøker tenkning, frihet, vilje og framtid. Finnes det her noe tankevekkende om våre teknologiske automatiserte samfunn?

Framtidsframstilling

Elizabeth Grosz: Kaos, territorium, kunst. Deleuze og Jordens innramming

KUNST & FILOSOFI: Jorden som helhet er omformet til menneskets territorium på bekostning av alle andre livsformer. NY TID trykker her et udrag av boken Kaos, territorium, kunst.

Livet med robotene i samtidens framtid

Isa Willinger: Hi, AI

ROBOTENE OG OSS: Det mest forbløffende i denne dokumentaren er kontrasten mellom robotenes keitete tilkortkommenheter og tålmodigheten de mottas med av menneskene som trener dem.

«Det er ‘dere hvite’ som har skapt ‘oss svarte’»

Alain Mabanckou (redaktør): Penser et écrire l’Afrique aujourd’hui Seuil

AFRIKANSK FRAMTIDSTRO: «Det er falskt å strebe etter rettferdighet ‘hjemme’ hvis man hele tiden utnytter 'der borte',» skriver en av bidragsyterne i en ny antologi om Afrika.

Framtid uten utopi?

Martin Rees: On the Future – Prospects for Humanity

: Rees strever like mye som oss andre med å skille vitenskap fra science fiction. Han erklærer seg som teknologisk optimist og politisk pessimist, men teknologiens rolle blir vanskelig å forstå uten en troverdig visjon av en bedre verden.