Bestill høstutgaven her

fossil energi

Salgspitch!

: KOMMENTAR: Ikke et ord ble nevnt om gassens geopolitiske slagside da Norge var i Brussel for å markedsføre seg.

Ny rapport: Omstilling er mulig, men vil koste

: Nedtrapping av oljeindustrien kan bety stort tap av arbeidsplasser. En ny rapport regner på hva avvikling av fossilnæringen vil koste.

Norge – egoistisk og prinsippløs

: Regjeringen har satt fart på utlysningen av nye blokker for oljeleting i Barentshavet – i ren desperasjon etter å holde liv i en døende næring, mener Truls Gulowsen i Greenpeace.

Skjebnetid for Parisavtalen

: Kan vi fortsatt regne med USA? Hva gjelder uberegnelighet – ja.