Bestill høstutgaven her

forskning

En internasjonalisme som ikke skulle være nasjonalistisk

POPULISME: Antonio Gramsci ville ha forent selvråderetten og internasjonalismen. NY TID snakker med filosofen Diego Fusaro i forbindelse med en ny norsk utgivelse.

Hvem er 5G-revolusjonen for?

5G: Til høsten blir Trondheim Norges første 5G-by. 5G skal legge grunnlaget for en teknologisk revolusjon. Reklamen til folket er blant annet raskere nett, smarte byer og tingenes internett. Men blir livet bedre?

Når selvet bryter sammen

Paul Møller: Schizofreni

: Schizofreni er fremdeles en gåte for forskere, men Paul Møller har gitt oss en kunnskapsrik bok om fenomenet.

Jakten på vår genetiske fortid 

Christian Frei, Maxim Arbugaev: Genesis 2.0

: I Genesis 2.0 følger vi sibirske jegere på jakt etter dyrekadavre begravd i den sibirske permafrosten. Hvis bare én levende celle kan bli hentet herfra, kan den kunstige rekonstruksjonen av mammuten bli en virkelighet.   

Psykofarmaka Nation

Anniken Hoel: Dødsårsak: Ukjent.

: Hva hjelper det med brannslukking i den ene enden når noen står i den andre og heller på bensin? Altfor mye er uggent med verdens legemiddelindustri.