Bestill høstutgaven her

fornybar energi

Er fornybar energi nok, når planetens samlede energibehov er 15 TW

David Elliott: Renewable Energy – Can it Deliver?

ENERGI: Vi har allerede teknologier nok til å sette i gang en full overgang til fornybare energikilder. Solkraft har også ifølge David Elliott et potensial på svimlende 20 terrawatt – mer enn verdens samlede energiforbruk

Ny energiproduksjon må dekarboniseres, desentraliseres og digitaliseres

Ashley Dawson: People’s Power. Reclaiming the EnergyCommons

SOSIALT ANSVAR: Klimakrisen er en energikrise. I dag må miljøbevegelsen passe seg for ikke å understøtte kapitalistisk utbytting gjennom velmente grønne innovasjoner.

Salgspitch!

: KOMMENTAR: Ikke et ord ble nevnt om gassens geopolitiske slagside da Norge var i Brussel for å markedsføre seg.

Skjebnetid for Parisavtalen

: Kan vi fortsatt regne med USA? Hva gjelder uberegnelighet – ja.

Tyskland går i grønt

: Hvordan har industrinasjonen Tyskland endt opp som en spydspiss innen fornybar energi?