Abonnement 790/år eller 190/kvartal

FN

«Man kan ende opp med at den eneste freden er kirkegårdsfreden.»

NY TID-SAMTALEN: Vi snakker med den tidligere Labour-lederen Jeremy Corbyn, mannen som kunne blitt statsminister i Storbritannia, om aktuelle saker – som militær opprustning, Ukraina, Israel, klimarettferdighet og arbeid, sikkerhet, demokrati, borgerråd, og ikke minst et håp om fremtiden.

En strategi for fred

KENNEDY: Han sa i sin tale i 1963: «Der uvitenhet altfor ofte florerer og sannheten for sjelden råder, er det viktigste temaet vi har: verdensfred.» Var det mulig, slik han sa, «å skape forhold så våpen endelig kan avskaffes»? Ifølge Kennedy hadde kampen for nedrustning vært en sak for USAs regjeringer siden 1920-tallet. Slik har det ikke vært for særlig mange av hans etterfølgere.

Vampyrisk overforbruk

VANN: Kjenner vi tallene bak dagens vannforbruk? Eksempelvis står bomull fra moteindustrien for 10 prosent av det globale CO2-utslippet – mer enn fly og shipping til sammen. Det koster 2700 liter vann å produsere en T-skjorte av bomull. 140 liter vann å produsere en kopp kaffe. Og ett kilo storfekjøtt krever hele 14 500 liter vann. Må vi alltid la kapitalismen trumfe fremtiden?

Norske krigsforbrytelser?

Vi anmeldte Jens Stoltenberg og de øverste ansvarlige i regjeringa for krigsforbrytelser og medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten.

Alle bruddene på folkeretten

UKRAINA: Rødts tidligere nestleder, ser i dette lengre essayet på betydningen av Folkeretten, ikke bare Russlands såkalte «uprovoserte» brudd på denne, men også Vestens mange brudd på Folkeretten. Her følger en, sett fra NY TID, betimelig kritikk av både SV, Rødt, venstresiden, media og krigshisselsen som pågår.

«Hæren som en permanent institusjon er forbudt»

Fred: Med mulig ytterligere krigseskalering og tidens mentalitet for militæropprustning, er det viktig å kjenne til alternativ fredspolitikk. Costa Rica er her et forbilde, et land som bruker sine ressurser på utdanning, helse og miljø – fremfor på våpen

Planeten er urbanisert

By og land:Antall land med mer enn 90 prosent av befolkningen i urbane områder er fordoblet fra 16 til 32 siden 1975. Urbanisering er i dag ikke lenger begrenset til byer.

Hvilken retning går FN med verdens rikeste multinasjonale selskaper som partnere?

WORLD ECONOMIC FORUM: Boken Covid-19: The Great Reset handler om en omforming av en samfunnsstruktur der nasjonalstat er ut, og global styring er inn.

Gaza: Årsakene må få oppmerksomhet

ANGREP: Vestlig presse og regjeringers omtale av det siste brutale israelske angrepet på palestinerne er historieløs.

FN-statene: Langt unna forbud mot drapsroboter

FREMTIDSVÅPEN: Human Rights Watch har kommet med rapport om regulering av autonome våpen. Hva vil avgjøre fremtidens kriger?

Mercedes uden motor

Donald Trumps «Deal of the Century» kan i værste fald ende med at blive en fremkaldervædske for de oprindelige konfliktpotentialer imellem palæstinensere og israelere.

Uhemmet apartheid

Palestina-bilaget: Israel var rask til å fremstille palestinerne som bærere av viruset og som en helsetrussel. I dag er Gazas krise både både territorial, demografisk, politisk – og biologisk.

«Et morderisk system er i ferd med å skapes»

ASSANGE: «Hvis Julian Assange dømmes, er et morderisk system i ferd med å oppstå rett for øynene på oss. Det vil være dødsstøtet for pressefriheten og rettssamfunnet», sier Nils Melzer, FNs spesialrapportør for tortursaker.

«Terrorister»

21. 2. 1970 Leder

På full fart inn i en økologisk blindgate

5G: Det er ikke dokumentert at 5G er trygt. Tvert imot vil 5G forsterke skadene vi alt har påført biosfæren og livet på Jorden.

Framtidens fredskultur og Abiy Ahmed

KOMMENTAR: I framtiden antas människor och regeringar ha lärt sig tillräckligt mycket för att kunna hantera konflikter utan vapen- och fiendetänkande. Om vi någonsin kommer dit, vet vi inte, men möjligheten finns, och hur det blir, beror på våra val.