Stikkord: flyktningskrisen

Kan migrasjonskrisen løses?
(Can We Solve the Migration Crisis?)

Migrasjons- og flyktningproblemet vil kunne reduseres radikalt, mener den britiske advokaten og Harvard-professoren Jacqueline Bhabha i sin nye bok.