Bestill høstutgaven her

flyktningkrise

Kunsten å flykte: et europeisk mareritt

Hassan Fazili: Midnight Traveler

MIGRANTER: Familien Fazili er migranter. De gjør opptak med mobiltelefoner av sin farefulle ferd fra Afghanistan via migrantruten på Balkan og til en usikker framtid i Europa.

Flyktningleiren som ble en by

: Den jordanske flyktningleiren Zaatari huser 87 000 syrere. Ingen av dem vil hjem. Syria mangler selv den mest elementære infrastruktur, og de fleste syrere er livredde for hevnaksjoner.

Behovet for å fortelle

Zaradasht Ahmed: Nowhere to Hide.

: En norsk film vant endelig på verdens største dokumentar-filmfestival i november – dokumentasjon av hverdagslivet i Irak, sett gjennom kameralinsen til en vanlig borger som selv ender opp som flyktning.

Formaning om gjestfrihet

: Baumans refleksjoner om migrasjonskrisen er enkle, men hans hovedpoeng er verdt å insistere på.