Stikkord: finansboble

Krisen, når den kommer

Neste finanskrise vil ikke bli som den forrige.