Stikkord: filosofi

Hybris – og stillheten etterpå

Det er ikke én, men mange fortellinger om hybris, menneskelig overmot.

Frihetens egentlige idé

Axel Honneth blander i sin nye bok sammen sosialisme og solidaritet, og mister dermed av syne frihetens egentlige idé.

Vi, døgnfluene

I sine nye beretninger fra terapirommet er det insisteringen på aldri å gi opp som gjør sterkest inntrykk.

Det gode, det rette og det gjennomførbare

De britiske etiske teoretikerne videreførte arven etter Kant, men hadde et mer realistisk syn på moralen og hva som var gjennomførbart i det virkelige liv.

Barthes og omsorgen for menneskets sjel

Den franske essayisten og teoretikeren Roland Barthes ville blitt 100 år i år. Et tilbakeblikk på hans skrifter maner til videre tenkning om mellommenneskelige forhold og sameksistens.

Asbjørn Aarnes – et liv

Et 24 minutters portrett av Aarnes (1923–2013), om livet, forholdet til Gud, et liv etter dette, og meningen med det hele. Dessuten om den...

Orgastisk potens

Jeg tenker nå å sette et foreløpig punktum for denne spalten med et tema som ligger ganske nær Wilhelm Reich selv: hans begrep om...