Bestill sommerutgaven her

filosofi

Fransk-tysk forbindelse: Onfray, Houllebecq og Schopenhauer


Michel Onfray/Michel Houellebecq: Miroir du nihilisme – Houellebecq èducateur/En présence de Schopenhauer

Houellebecq og Onfray – Schopenhauers ukritiske løpegutter med bøker som har lite nytt å bringe?

Kunsten og livsfølelsen

:
Den nylig avdøde kunstteoretikeren Mario Perniola kunne være så søkende i sine bøker at disse kun forstås når siste ord er lest.

Sjelefrender eller erkefiender?

:
Det er tvilsomt om Trumps presidentskap er basert på Ayn Rands filosofi.

Kjettersk filosofi-moro


Steven Nadler og Ben Nadler: Heretics!

Ny tegneserie gir gode fremstillinger av noen av den tidlige modernitetens klokeste hoder.

Selvhjelpslitteratur på sitt beste


Svend Brinkmann: Gå glip

Den danske psykologiprofessoren Svend Brinkman, prediker nøysomhetens evangelium med stor overbevisning.

Å forlate sitt hus

:
Henry David Thoreaus berømte hus ved Walden Pound var både en politisk, arkitektonisk og økologisk handling. 

Ateistisk dommedagsprofeti


Michel Onfray: Décadence. Vie et mort du judéo-christianisme

At Europas sekulære er dømt til å tape mot fanatiske religiøse som attpå til får langt flere etterkommere, er et premiss Michel Onfray aldri undersøker holdbarheten til.

Filosofiske flir


Marcus Steinweg: The Terror of Evidence

The Terror of Evidence er en bok til å smile og røres av – og til irritere seg grønn over.

Kun én stemme blant mange


Jacques Rancière: En quel temps vivons-nous? Conversation avec Eric Hazan

Tenkning kan alle bedrive, fremholder filosofen Jacques Rancière, og avviser at massene går rundt i en ideologisk tåke.

Globaliseringsfaren

SLOTERDIJK: :
Man kan, tross all trygg immunisering og sikkerhetsønsker, ikke reversere internett, turisme, multietnisitet og internasjonal varehandel.

Filosofen vi helst vil fortrenge


: Vinduet 1/2017

Noen vil diskreditere Martin Heidegger – for det er ett og annet i hans samfunnskritikk de helst vil glemme.

Mens vi venter på kommunismen


Alain Badiou: Un parcours grec Circonstances, 8

Vi befinner oss i den siste fasen av en reaksjonær periode som har vart i 40 år, mener Alain Badiou: Snart gjenoppstår den kommunistiske idé.

Det gjenstår ett filosofisk spørsmål

:
– og svaret vil avgjøre klodens videre liv.

Sprenglærd og sjargongtungt om samtidskunsten


Mikkel Bolt: Samtidskunstens metamorfose

Samtidskunstens metamorfoser er kanskje for interessant.

Det totalitæres fremvekst


Ada Ushpiz.: Hannah Arendt – Vita Activa

Nye former for totalitarisme er svært aktuelle for tiden, og dermed filosofen Hannah Arendt.

Mellom idealstaten og kjøpesenteret

:
Forfatter Abensour går tilbake til Benjamin og More for å minne oss på hva det innebærer å tenke at en annen verden er mulig.

Psykososial revolusjonær


Werner Schmidt: Peter Weiss: Ett liv som kritisk intellektuell

Peter Weiss’ politiske horisont har ingen aktualitet. Men han var en av de største forfatterne på 1900-tallet.

Fremragende om Frankfurterskolen

:
Frankfurterskolens gründere har fortsatt mye å lære oss. 

Robert Bresson og filmens våkenhet

:
Bressons realisme handler om å reorganisere våre vante måter å se ting på – om å finne et filmatisk rom der det som vanligvis er utenfor vår fatteevne, får puste på nytt.

Globaliseringen har knapt begynt


AGORA: Globalisering

Er globaliseringens glansdager over, erstattet av et passivt skille mellom de trygge og de utstøtte? 

Hannah Arendt: Å tenke i mørke tider

:
«En krise blir en katastrofe bare når vi reagerer på den med forutinntatte meninger», sa Hannah Arendt. 9. februar vises dokumentar-filmen om filosofen på Kunstnernes hus.

Fremtiden som alle tings målestokk

:
Thomas Mores bok Utopia fyller 500 år i år. Ny Tid benytter anledningen til å feire dette fortsatt radikale storverket. 

Melankoliens fortolker har reist

:
Den svenske idéhistorikeren og essayisten Karin Johannisson døde i november. Hennes bøker om følelsenes, kroppens og sinnets historie vil fortsette å reise viktige spørsmål i generasjoner. 

Den dagen alt blir gratis


Paul Mason: Postkapitalisme

I Postkapitalismen hevder Paul Mason at informasjons-teknologien har potensial til å overskride kapitalismen og skape produksjonsformer uavhengig av det tradisjonelle marked. 

«Individet må se det som sitt høyeste mål å leve for andre»


Peter Normann Waage: Dostojevskij i dialog.

Dostojevskij er en minst like «samtidig» forfatter som mange av våre faktisk samtidige.