Bestill sommerutgaven her

filosofi

Å stadig begynne på nytt

FILOSOFI:
Hannah Arendt, oversetter Joachim Wrang: Åndens liv (Life of the Mind)

Hannah Arendts alderdomsverk undersøker tenkning, frihet, vilje og framtid. Finnes det her noe tankevekkende om våre teknologiske automatiserte samfunn?

En internasjonalisme som ikke skulle være nasjonalistisk

POPULISME: :
Antonio Gramsci ville ha forent selvråderetten og internasjonalismen. NY TID snakker med filosofen Diego Fusaro i forbindelse med en ny norsk utgivelse.

Framtidsframstilling

KUNST & FILOSOFI:
Elizabeth Grosz: Kaos, territorium, kunst. Deleuze og Jordens innramming

Jorden som helhet er omformet til menneskets territorium på bekostning av alle andre livsformer. NY TID trykker her et udrag av boken Kaos, territorium, kunst.

Det liberale demokrati er skruet sådan sammen at hele ideen er selvdestruktiv


Adrian Pabst: The Demons of Liberal Democracy Forfatter

DEMOKRATI: Ifølge Adrian Pabst går vi i bund og grund rundt med en forkert opfattelse om det liberale demokrati.

Et liv i solidaritet

PROFETEN: :
Den polske historikeren, forfatteren og Solidaritet-mannen Karol Modzelewski ble avskrevet som en håpløs romantiker i sine protester mot velferdskutt og privatisering av industrien. Når vi ser utviklingen i det politiske meningsskiftet de seneste årene, virker advarslene hans profetiske.

Å komme til verden


Svenja Flaßpöhler, Florian Werner: Zur Welt kommen. Elternschaft als philosophisches Abenteuer

FORELDRE: Når et barn blir født, kommer tre mennesker til verden.

Feiring av menneskehetens mangfold

AGNÈS VARDA:
Agnès Varda: Varda by Agnès

Den nye franske bølgens filmpioner og feminist reflekterer over sin karriere og formidler en humanistisk livsfilosofi.

Carl Schmitt – en ubehagelig teoretiker

POLITISK TEORI:
Carl Schmitt Utvalg og innledning ved Rune Slagstad. (Oversatt av Øystein Skar): Politikk og rett. Et antiliberalt tema med variasjoner

Det politiske er ingen samtaleklubb for filosofen Carl Schmitt. Det er snarere handlingen som viser oss hvem vi er og hvem som er fienden.

Still spørsmål ved alt!

TENKEREN:
Richard Gough Thomas: William Godwin. A Political Life

William Godwin var en av sin tids viktigste tenkere, men i dag er han nesten glemt.

Daisaku Ikedas fredsforslag for 2019

FORBUD: :
Verdens største buddhistiske fredsbevegelse støtter initiativet til forbud mot utvikling og bruk av autonome våpen og foreslår å etablere en vennegruppe for atomvåpenforbudet.

En mer og mer nihilistisk verden

TEKNOLOGI:
Bernard Stiegler: The Neganthropocene

Verden blir mer og mer nihilistisk, da det blir stadig tydeligere at menneskeheten ikke evner å ta vare på den. Utfordringen Bernard Stiegler tar på seg er å vise veien til en alternativ antropologi – i praksis så vel som i teorien.

Den store tænker er trukket op af mølposen


Robert Irwin: Ibn Khaldun. An Intellectual Biography

En ny biografi om den arabiske 1300-tallshistoriker Ibn Khaldun er nylig utgivet. Får han nu sin renæssance?