Stikkord: filosofi

Kunsten og livsfølelsen

Den nylig avdøde kunstteoretikeren Mario Perniola kunne være så søkende i sine bøker at disse kun forstås når siste ord er lest.

Sjelefrender eller erkefiender?

Det er tvilsomt om Trumps presidentskap er basert på Ayn Rands filosofi.

Kjettersk filosofi-moro
(Heretics!)

Ny tegneserie gir gode fremstillinger av noen av den tidlige modernitetens klokeste hoder.

Selvhjelpslitteratur på sitt beste
(Gå glip)

Den danske psykologiprofessoren Svend Brinkman, prediker nøysomhetens evangelium med stor overbevisning.

Å forlate sitt hus

Henry David Thoreaus berømte hus ved Walden Pound var både en politisk, arkitektonisk og økologisk handling. 

Ateistisk dommedagsprofeti
(Décadence)

At Europas sekulære er dømt til å tape mot fanatiske religiøse som attpå til får langt flere etterkommere, er et premiss Michel Onfray aldri undersøker holdbarheten til.

Filosofiske flir
(The Terror of Evidence)

The Terror of Evidence er en bok til å smile og røres av – og til irritere seg grønn over.

Kun én stemme blant mange
(En quel temps vivons-nous? Conversation avec Eric Hazan)

Tenkning kan alle bedrive, fremholder filosofen Jacques Rancière, og avviser at massene går rundt i en ideologisk tåke.

Globaliseringsfaren

...

Vinduet 1/2017 Gyldendal. Norge

Noen vil diskreditere Martin Heidegger – for det er ett og annet i hans samfunnskritikk de helst vil glemme.

Mens vi venter på kommunismen
(Un parcours grec Circonstances, 8)

Vi befinner oss i den siste fasen av en reaksjonær periode som har vart i 40 år, mener Alain Badiou: Snart gjenoppstår den kommunistiske idé.

Det gjenstår ett filosofisk spørsmål

– og svaret vil avgjøre klodens videre liv.

Sprenglærd og sjargongtungt om samtidskunsten
(Samtidskunstens metamorfose)

Samtidskunstens metamorfoser er kanskje for interessant.
video

Det totalitæres fremvekst
(Hannah Arendt)

Nye former for totalitarisme er svært aktuelle for tiden, og dermed filosofen Hannah Arendt.

Mellom idealstaten og kjøpesenteret

Forfatter Abensour går tilbake til Benjamin og More for å minne oss på hva det innebærer å tenke at en annen verden er mulig.

Psykososial revolusjonær
(Peter Weiss)

Peter Weiss’ politiske horisont har ingen aktualitet. Men han var en av de største forfatterne på 1900-tallet.

Fremragende om Frankfurterskolen

Frankfurterskolens gründere har fortsatt mye å lære oss. 

Robert Bresson og filmens våkenhet

Bressons realisme handler om å reorganisere våre vante måter å se ting på – om å finne et filmatisk rom der det som vanligvis er utenfor vår fatteevne, får puste på nytt.

Globaliseringen har knapt begynt
(Globalisering)

Er globaliseringens glansdager over, erstattet av et passivt skille mellom de trygge og de utstøtte? 

Hannah Arendt: Å tenke i mørke tider

«En krise blir en katastrofe bare når vi reagerer på den med forutinntatte meninger», sa Hannah Arendt. 9. februar vises dokumentar-filmen om filosofen på Kunstnernes hus.

Fremtiden som alle tings målestokk

Thomas Mores bok Utopia fyller 500 år i år. Ny Tid benytter anledningen til å feire dette fortsatt radikale storverket. 

Melankoliens fortolker har reist

Den svenske idéhistorikeren og essayisten Karin Johannisson døde i november. Hennes bøker om følelsenes, kroppens og sinnets historie vil fortsette å reise viktige spørsmål i generasjoner. 

Den dagen alt blir gratis
(Postkapitalisme)

I Postkapitalismen hevder Paul Mason at informasjons-teknologien har potensial til å overskride kapitalismen og skape produksjonsformer uavhengig av det tradisjonelle marked. 

«Individet må se det som sitt høyeste mål å leve for andre»
(Dostojevskij i dialog)

Dostojevskij er en minst like «samtidig» forfatter som mange av våre faktisk samtidige.

Tvisyn i amerikansk tapning 

Ved å tvile, holdes muligheten åpen for det meste.