Bestill høstutgaven her

Fighting for Virtue. Justice and Politics in Thailand

Når der går politik i retslokalet

Duncan McCargo: Fighting for Virtue. Justice and Politics in Thailand

THAILAND: En magtfuld elite i Thailand – Myanmars naboland – har det seneste årti forsøgt at løse landets politiske problemer med domstolene, hvilket blot har forværret situationen. I en ny bog advarer Duncan McCargo mod «retsliggørelse».