Stikkord: fengsel

Fra søstersorg til skarp maktanalyse
(Carceral Capitalism)

I refleksjoner, prosadikt og samtaler med døde og levende revolusjonære dissekerer Jackie Wang det amerikanske fengselsvesenet.

På innsiden av den fengslede psyken
(HUMAN 2018)

I California finnes et program som lar de fengslede sone med sjelefred.

Å flykte fra et fengselssamfunn
(Land of the Free)

Land of the Free handler om de mange som faller utenfor i amerikanske storbyer. 

Å fengsle en regissør
(The Trial)

Tvilen rundt skyldspørsmålet trer frem i dialogen mellom regissør Askold Kurov og Vladimir Putin: Det er ikke engang er klart hvilke forbrytelser Oleg Sentsov skal ha begått.

Prosjekt celledeling 

Skriveverkstedene i Oslo fengsel avdekket et særegent vokabular av ord som betyr andre ting innenfor murene enn her ute.

Drept i russisk fengsel?
(The Magnitsky Act)

Denne dokumentar-filmen har fått enorm oppmerksomhet – før den har blitt sett. Men hvilken virkelighet er  det som skjules?