Stikkord: fattigdom

Eugene Richards kone

Knuten i hjertet

Fotograf Eugene Richards har dokumentert skjebner i crack-miljøer, på akuttmottak og mentalsykehus i vel 50 år. Hva har drevet ham?

Slit og drømmer i Kongo

En ukuelig vilje møter håpløsheten i dette portrettet av en kullforedler i Kongo.