Stikkord: Fagbevegelsen

Kan vi lære noe om borgerlønn av en amerikaner?

NY TID bringer i forbindelse med sommeren og avisens leder et utdrag av boken Borgerlønn.