Bestill høstutgaven her

etikk

Hvilke etiske prinsipper ligger bak de første vaksinestikk?

ETIKK: Bak myndighetenes vaksineringsstrategi råder et etisk kaos.

Økonomiske motiver kan ødelegge for kunstig intelligens

Stuart Russell: Human Compatible Artificial Intelligence and the Problem of Control

KI: Hva skjer hvis vi skaper noe som er mer intelligent enn oss selv, en maskin som kanskje gjør noe helt annet enn vi ønsker?

Dyrevelferd møter menneskevelferd under Docville

Christopher Quinn/Erika Cohn: Eating Animals/The Judge

: To av filmene som utpekte seg ved årets belgiske DocVille-festival, minner oss om de stadige bruddene på lover og regler, og uretten som rammer så vel dyr som mennesker.

Jakten på vår genetiske fortid 

Christian Frei, Maxim Arbugaev: Genesis 2.0

: I Genesis 2.0 følger vi sibirske jegere på jakt etter dyrekadavre begravd i den sibirske permafrosten. Hvis bare én levende celle kan bli hentet herfra, kan den kunstige rekonstruksjonen av mammuten bli en virkelighet.   

Agamben og avståelsens etikk

Giorgio Agamben: Fellesskapet som skal komme

: Fellesskapet som skal komme er en lærd, rik, kompleks og til dels dunkel tekst. Her og der grenser den til mystikken: Agamben tømmer væren for en patriarkalsk Gud Fader med den ene hånden og gjeninnfører med Spinoza alle tings guddommelighet med den andre, før han trekker det hele tilbake inn i det profane, for så å holde «løsningen», en dirrende aura, frem for oss.

Den hackede kroppen

: Fysiske implantater som sprøytes inn i kroppen. Cyborger med antenner. Kvinner som følger med på eggløsningen via programvare. Bodyhackerne sier oss noe om det moderne menneskets forhold til teknologi. 

Mikkel Wold (red.): Tag etikken tilbage. Markedstænkningen og dens konsekvenser

: Når alle ting i livet får en prislap på sig, bliver de let korrumperede.