Stikkord: essay

Den liberale utopi
(Ingen mennesker er født frie)

Fremfor alt er det vi som ikke gir liberalismen skylden for alt som er galt her i verden, som bør dvele ved denne boken. 

Kitchen Sink High Conceptualism
(A Strange New Beauty)

Shelly Silver viser ingen ydmykhet når det gjelder relevans og bærekraft i sitt prosjekt, men tar seg plass og tid og oser av selvtillit.

Et snev av anstendighet
(Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen)

Hvis vi tror at vi selv vet best, er det ingen vits i å ta hensyn til andre. Derfor er det så viktig å opprettholde en kultur der det vi ikke forstår er det sentrale.

Du er det du gjør
(Civil Disobedience)

For Henry David Thoreau var innsikt uten handling lite verdt. Han tok sterkt til orde for sivil ulydighet når samvittigheten krevde det.