Stikkord: essay

Den liberale utopi

Fremfor alt er det vi som ikke gir liberalismen skylden for alt som er galt her i verden, som bør dvele ved denne boken. 

Kitchen Sink High Conceptualism

Shelly Silver viser ingen ydmykhet når det gjelder relevans og bærekraft i sitt prosjekt, men tar seg plass og tid og oser av selvtillit.

Et snev av anstendighet

Hvis vi tror at vi selv vet best, er det ingen vits i å ta hensyn til andre. Derfor er det så viktig å opprettholde en kultur der det vi ikke forstår er det sentrale.

Du er det du gjør

For Henry David Thoreau var innsikt uten handling lite verdt. Han tok sterkt til orde for sivil ulydighet når samvittigheten krevde det.