Bestill sommerutgaven her

Erland Kiøsterud

Det økosentriske mennesket

NATUREN: Samtaleportrett med forfatter Erland Kiøsterud om vårt økologiske ansvar.

Alt det vi elsker, er forbigående, flyktig, midlertidig

ESSAY: Det er vår selvforståelse som i dag står på spill. Med sine aggressive, til dels oppblåste subjekter har Vestens teknologer, økonomer og kunstnere i århundrer satt seg over naturen. I økosystemet befinner mennesket seg i naturen, det er en del av naturen, som det er helt avhengig av. Kan vi verne om biotoper, habitater, elver, sjøer, jordsmonn, hav og allmenninger? Dette essayet ser på fem bøker der økosystemet undersøkes.

Hvordan leve i en verden der selve livsutfoldelsen medfører vold?

Erland Kiøsterud: De første ordene

FIKSJON: I Kiøsteruds stillferdige eneboer-roman blir livet veiet mot smerten i en søken etter forsoning. Naturen forblir taus og tvetydig, selv når hovedpersonen prøver å tre til side med sine krav om mening.

Hvilken plass kan vi gi volden i dag?

Erland Kiøsterud: Stillhetens økologi

ØKOLOGI: I selvbiografisk form fortsetter Kiøsterud sin gjennomtenkning av moderniteten i økokrisens tidsalder. Han peker på en normalisert brutalitet som de fleste stilltiende aksepterer.

Hjertets sannhet, livets mening

: Ny Tid valgte som månedsavis denne gang å samtidig hente inn en kommentar til Kiøsteruds essay (se over).

Av stillhet er vi kommet, til stillhet skal vi bli

Erland Kiøsterud: Åpenbaringen

: … og bare av stillheten kan vi gjenoppstå.