Abonnement 790/år eller 190/kvartal

En fremtid uden fremtid. Depression som politisk problem og kunstens alternative fortællinger

Den depressive som samfunnets seismograf

For å gjenvinne troen på fremtiden og muligheten til å styre unna verdens kollaps, må vi begynne med forestillingsevnen.