Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

Edward Teller

Er fornybar energi nok, når planetens samlede energibehov er 15 TW

ENERGI:
David Elliott: Renewable Energy – Can it Deliver?

Vi har allerede teknologier nok til å sette i gang en full overgang til fornybare energikilder. Solkraft har også ifølge David Elliott et potensial på svimlende 20 terrawatt – mer enn verdens samlede energiforbruk