Abonnement 790/år eller 190/kvartal

dyr

Iguaca-papagøyene synger ikke lenger

KLIMAKRISEN: Denne boken får all annen klimalitteratur til å virke farlig menneskesentrert. Vi har åpenbart ikke vært særlig gode til å overvåke det jordiske paradiset.

Intelligens hinsides det menneskelige

ØKOLOGI: Et virvar av sammenkoblet liv. Utviklingen innen økologi og teknologi varsler en ny kopernikansk revolusjon: Språket, bastionen for antatt menneskelig overlegenhet, tilhører også naturen og maskinene. Kan en utvidet definisjon av intelligens bedre vårt forhold til andre vesener?

Får ikke marken vondt, bror?

DYR: Etisk sett er vi langt på overtid med vår behandling av de ikke-menneskelige dyrene. Mange av disse har følelser som frykt, medlidenhet og sorg. Vi bør ikke spise dyr, men om vi blir syke av ikke å gjøre det?

Dyrene i vår fabel- og symbolverden

NATUR:Hvordan verden har sett ut fra dyrenes side – hvordan pattedyr, krypdyr, insekter, fugl og fisk har reagert på oss – har vært fraværende i vår forestillingsverden. Når naturen syntes truende, måtte den bekjempes.

Å verdsette en livsform, forskjellig fra oss menneskers

ETIKK: ‘Sekundærerfaringer’ oppøver oss i å leve oss inn i mennesker som står i situasjoner vi selv er uten erfaring med. Martha Nussbaum anser at skjønnlitteratur som Tolstoj og Dostojevskij kan gjøre dette.

Vestens tragiske tenkemåte 

ESTETIKK: I Kiøsteruds økofilosofiske tekst blir ‘skjønnheten’ en gåte like mye som en løsning, et spørsmål like mye som et svar. Er det mulig å finne en skjønnhet på naturens egne premisser – en skjønnhet du ikke kan eie?

Det lekes med drager, med snø, med en grønn greinkvast, med knuste speilbiter eller en pinjata

LEK: Utstillingen til Francis Alÿs ved Copenhagen Contemporary verken forklarer eller definerer hva lek betyr. Den er snarere et arkiv over leker og danner forbindelseslinjer mellom mennesker på tvers av stedene vi kommer fra.

«Det ville er ikke over. Lenge leve det ville!»

NATUR: Forsøket på å kontrollere naturens villskap lokalt har skapt ukontrollerte effekter globalt. Må vi fremover finne oss i å fryse og svette mer, eller er sivilisasjonen langt villere?

Er neshornets skjebne uungåelig?

I det sørlige Afrika finner en spesielt nedrig og absurd krig sted – nedrig i sin bestialitet, absurd fordi den baserer seg på gammel overtro.

Dyrevelferd møter menneskevelferd under Docville

To av filmene som utpekte seg ved årets belgiske DocVille-festival, minner oss om de stadige bruddene på lover og regler, og uretten som rammer så vel dyr som mennesker.