Bestill høstutgaven her

Du skylder! Om moralsk og økonomisk gæld

Det forgjeldede menneske 

Mikkel Thorup: Du skylder! Om moralsk og økonomisk gæld

: Å være forgjeldet er blitt vår tids måte å være menneske på.