Bestill vårutgaven her

Dreyers Forlag

En karikatur av Kina

Jan Arild Snoen: Den nye kalde krigen. USA mot Kina

USA/KINA: Elefanten i rummet er USAs Kolde Krig mot Kina. Jan Arild Snoens Kina-bog er en politisk pamflet eller smædeskrift ude af trit med verden.

Mange norske konservative vil nikke anerkjennende til Burke

Claus Bryld, Oversatt fra dansk av Lars Nygaard: Konservatismens profet. Edmund Burke

EN DOBBELTBIOGRAFI: Siden 1950-tallet har Burkes ideer fått en renessanse. Motstand mot rasjonalisme og ateisme står sterkt hos de 40–50 millioner evangelisk kristne amerikanerne.

Demokratiets anatomi

Mathilde Fasting: Etter historiens slutt. Møter med Francis Fukuyama

FUKUYAMA: Francis Fukuyama er en av verdens fremste demokrati-teoretikere, og i denne boken gis en oppdatert innføring i hans samlede forfatterskap.

Fra naiv nasjonalsosialisme til en fornyet økologisk filosofi?

Hein Berdinesen, Lars Petter Storm Torjussen: Heideggers testamente. Filosofien, nazismen og de svarte heftene Redigert av Dreyers Forlag, Norge

: OPPGJØRET: Når den eksistensielle angsten i dag øker blant folk, kan Heideggers filosofi ha en viss nytte. Er det derfor mulig å lese deler av ham i dag uten bare å fokusere på hans nazi-sympatier?

Fanget i vår egen snare

Arne Johan Vetlesen og Rasmus Willig: Hva skal vi svare våre barn?

: I dette økologiske kampskriftet erklærer to akademikere et oppgjør med sin egen generasjon på barnebarnas vegne. Resultatet er en ujevn, men oppriktig bok – som lykkes best når den maner til direkte handling og erklærer økologisk unntakstilstand.

Livets og naturens filosofi

Sigurd Hverven: Naturfilosofi

: Hvordan bør vi forstå naturens relasjon til vår menneskapte kultur?

Mellom barnehagen og retterstedet

Kaj Skagen: Norge, vårt Norge – Et lands biografi

: Selv om kulturradikale får gjennomgå i Kaj Skagens vurdering av «det norske», stammer mye av tankegodset i boken fra en av dens fremste representanter, nemlig Jens Bjørneboe. 

Den liberale utopi

Dybedahl, Kristjánsson, Innset og Hverven (red.): Ingen mennesker er født frie

: Fremfor alt er det vi som ikke gir liberalismen skylden for alt som er galt her i verden, som bør dvele ved denne boken.