Bestill høstutgaven her

Donald Trump

Trumpismens filosofiske utgangspunkt?

: I hvilken grad kan Trumps politikk sies å være preget av Carl Schmitts filosofi?