Bestill høstutgaven her

døden

En bandlysning af de døde og døden?

DØDEN: Via filosoffen Jean Baudrillard kan vi måske med vor dages pandemi blotlægge dødens symbolske betydning, den som ellers er svær at få øje på?

Hverdagen med de døde

Miguel Eek: City of the Dead (Ciudad de los muertos)

DØDEN: Arbeidet med å pusle om de døde på kirkegården handler mest om å håndtere de levende

Å snakke om døden

Birgitta Haga Gripsrud , Lisbeth Thoresen: Alt som lever, må dø. Døden som tverrvitenskapelig kunnskapsfelt

DØD: Måten vi dør på, betyr mye på livets siste oppløpsside. Denne antologien gir et godt inntrykk av hvordan vi snakker om døden i dagens samfunn.