Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Die Qualen des Narzissmus

Litteraturen om narsissisme har eksplodert

ESSAY: I 2021 kom det 1000 publikasjoner om narsissisme. Narsissismen beskriver en ny samfunnsmessig normalitet. Denne ‘selvrealiseringsideologien’ har nå endt opp i egoisme og nyliberalisme. Men hva kan redegjøre for ulike grader av narsissisme – er det medfødte karakteregenskaper, sosialisering eller kulturbakgrunn?

Et frivillig tvangsforhold

PSYKOLOGI: Er narsissisme et sosialt krav til det enkelte individ – om at vi må bli mer enn det vi er?