Bestill høstutgaven her

Det norske hjem. Fra velferdsgode til spekulasjonsobjekt

Et folk av spekulanter

Hannah Gitmark: Det norske hjem. Fra velferdsgode til spekulasjonsobjekt

BOLIGPOLITIKK: Debattbok lanserer kontroversielle forslag om skattepolitikk, arveavgift, bygging i kolonihagene og i markagrensen for å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller.