Stikkord: det muslimske brorskap

Det muslimske brorskap og Vesten
(The Muslim Brotherhood and the West)

I sin siste bok hevder Martyn Frampton at Det muslimske brorskap er en motsigelsesfylt organisasjon, men motsigelsene er også en del av suksessen den opplever.