Bestill høstutgaven her

Desert Coffee

Kaffe ved verdens ende

Mikael Lypinski: Desert Coffee

: I den nordamerikanske ørkenen har en gruppe husokkupanter skapt sitt eget samfunn. Her er den felles morgenkaffen et av de faste holdepunktene i tilværelsen.