Stikkord: depresjon

Depresjon for revolusjon
(En fremtid uden fremtid)

Kunsten kan slå sprekker i kulturen og bidra til å snu samtidens depresjonstilstand. 

Det er bra å være snill mot seg selv og andre
(Portraits of Resilience)

En informatikkprofessor ved eliteuniversitetet MIT befant seg plutselig omgitt av depresjon og selvmord. Det fikk ham til å samle inn portretter av dem som nesten gikk til bunns, men som dukket opp til overflaten igjen.

Psykofarmaka Nation
(Dødsårsak)

Hva hjelper det med brannslukking i den ene enden når noen står i den andre og heller på bensin? Altfor mye er uggent med verdens legemiddelindustri.