Stikkord: demokrati

Demokratiets raseri 
[The Spectre of Race]

Ny bok undersøker blant annet hvordan demokratiske institusjoner har understøttet udemokratiske praksiser som slaveri, diskriminering og utelukkelse.

Et moderne syn på Afrika
[Institutions and Democracy in Africa]

Antologien presenterer 13 tekster skrevet av flere anerkjente afrikanister. Redaktør og professor Nic Cheeseman lykkes med sitt mål om å by på en ny og moderne forståelse av den afrikanske staten.

Autoritært eller demokratisk?

Fullskala diktatur, autoritært styre, eller den andre snaue halvparten, demokrati?

Digitale medier: demokratiske eller undertrykkende politiske kampinstrumenter?
[Digital, Political, Radical]

Den engelske medieteoretikeren Natalie Fenton advarer mot å sette likhetstegn mellom sosiale medier og demokrati.

Kan det nye demokratiet i Nord-Syria overleve?

Den tredje tyrkiske invasjonen i Nord-Syria: redningen eller undergongen for ein ny type demokrati.

Når demokratiet forstrekker seg
[Aftershocks]

Reformer kan gi «hegemoniske sjokk» og skape «demokratisk overanstrengelse». Mange stater faller derfor tilbake i sin førdemokratiske tilstand før eller siden.

Om anerkjennelse og makt

Når Trump handler som han gjør, impulsivt og ure ektert, er det i begjæret etter anerkjennelse.

Menneskerettigheter for spesielt interesserte
[Menneskerettighetene og Norge]

Folkestyret svekkes av premissgivende overnasjonale domstoler, fastslo Maktutredningen allerede i 2003. Hva med menneskerettighetene i dette bildet?

Dagens Tyrkia – og de lange linjene

Erdogan er en autoritær statsleder som forsøker å manipulere systemet til sin fordel – og støtten blant folket ser ut til å dale. Hva er det som foregår i Tyrkia?

Varoufakis’ visjonære Europa-plan

Den tidligere greske finansminister Yanis Varoufakis vil ikke lenger redde kun sitt eget land – nå står hele EU for tur.

Demokratiets sorte hull

Dronekrigens operasjonssentral i Ramstein må fjernes. For hvorfor skal USA fortsatt ha baser i Tyskland?

Mens vi venter på kommunismen
[Un parcours grec Circonstances, 8]

Vi befinner oss i den siste fasen av en reaksjonær periode som har vart i 40 år, mener Alain Badiou: Snart gjenoppstår den kommunistiske idé.

Sirenenes nasjonalsang

The Sirens vil gjenopplive tilstedeværelsen i en tid preget av piksler og virtuell virkelighet.

Videre som om ingenting har skjedd 

Dilemmaene som oppstår når man skal være en god alliert og samtidig fremme demokrati og mer velstand, kaster lange skygger.

Burmeser drept for sin idealisme (intervju)

Ny Tid møtte advokaten som sannsynligvis ble for farlig for Myanmars gamle militære: Nylig ble han drept for å ha kjempet side om side med Aung San Suu Kyi for det nye demokratiet.

Nordmenns kommunikasjon skal masselagres

Det blåser opp til kamp om innføringen av den mest omfattende overvåkingsmetoden Norge har sett.

Kildevern og taushetsplikt kan settes til side

«Man kan ikke gjøre annet enn å kommunisere kryptert – jeg tar det for gitt at all åpen kommunikasjon allerede er avlyttet,» sier filmskaper og journalist Ulrik Imtiaz Rolfsen.  

Trump, bildene og politikken

Allerede på 1930-tallet beskrev Walter Benjamin hvordan politikk forgår i bilder. I Trumps tidsalder er det ikke lenger forskjell på tv-serier og politikk.