Grusomhetens teater

Deane Simpson

«Helt sikkert?»

Sikkerhetstiltak kan koste mer enn de smaker. Hensyn til trivsel og trygghet i byrommet er en krevende balansegang.