Bestill høstutgaven her

De retsløse og de ydmygede

Sårbarhetens politiske potensial

Hannah Arendt: De retsløse og de ydmygede

: Arendts smertefulle tekst viser oss årsakene til vår tids åndelig-politiske krise.