Abonnement 790/år eller 190/kvartal

De døde filosoffers bog

Katekisme over døden

Simon Critchleys dødebok er en oppvisning i sokratisk ikke-viten og kan være en tankevekker for mange.