fbpx

Stikkord: Counterproductive. Time Managem ent in the Knowledge Economy

Teknotid og mennesketid

Nymotens apper som skal gjøre oss mer produktive gjennom planlegging og effektivisering, viderefører en to hundre år lang tradisjon med selvhjelpslitteratur om det samme.