Stikkord: Countdown to Zero Day Stuxnet and the Launch of the World’s first Digital Weapon

Velkommen til cyberkrigen

Countdown to Zero Day forteller historien om Stuxnet, verdens første offentlig kjente digitale våpen. Boken reiser viktige spørsmål om en krigføring der vi alle kan bli collateral damage.