Bestill sommerutgaven her

Colombia

Krig og sanselighet i ungdomsgeriljaen

Alejandro Landes: Monos

UNGDOM I KRIG: Til tross for sine mange referanser til blant annet Fluenes herre og Apokalypse nå! er latinamerikanske Monos på flere måter en unik film.

FNs Sikkerhetsrådsresolusjon1325 – like aktuell i dag

COLOMBIA: Tre år etter fredsavtalen mellom regjeringen i Colombia og FARC-EP er bildet lite oppmuntrende. Likevel tør både enkeltkvinner og kvinneorganisasjoner å stå fram og bidra til åpenhet og forbedring.

FILM FRA SØR: Historien om en fredsprosess

Natalia Orozco: El Silencio de los Fusiles

: Når våpnene stilner gjør godt rede for fredsforhandlingene i Colombia, men enkelte spørsmål forblir ubesvarte.  

Blir det fred i Colombia?

: For å skape varig fred holder det ikke å underskrive gode avtaler – gjennomføringen av avtalen er et kapittel for seg.

Straffes for å protestere

: Jordbrukere og urfolk i Latin-Amerika utsettes for sanksjoner fra myndigheter og militære.

Ofrenes rolle i fredsprosessen 

: Det er ikke tvil om at ofrene vil være de sterkeste stemmene for fred og forsoning i Colombia. Etter nei-resultatet i folkeavstemingen er fredsavtalens fremtid uviss.

Kvinnekampen og veien mot fred

: Den seksualiserte volden rettet mot kvinner har utgjort en stor del av konflikten i Colombia. Likevel var kvinner underrepresentert ved forhandlingsbordet.

Fredsprisen til Santos: Nobelkomiteen er på rett spor

: Årets fredspris viser at Den norske Nobelkomiteen har endret kurs. Den kursen bør de holde.

Nå skal folket stemme over freden

: Norge har sammen med Cuba, vært «garantist» for fredsprosessen. Nå må folket i Colombia stemme ja til fredsavtalen før den kan implementeres.

Stjernestøv og drøm

: En helt annen side av farlige Medellin, om du har fulgt tv-serien Narcos om Pablo Escobar. Hva kan poesi avstedkomme av mening i denne latinamerikanske storbyen?