Bestill vårutgaven her

CO2-utslipp

Kreativ ødeleggelse

Finn Arne Jørgensen: Recycling

SØPPEL: Norge er ikke rigget for tekstilsortering. Selv om vi sorterer søppel, er vi ikke i nærheten av steder i Japan, som kan resirkulere i 34 ulike kategorier. Der er målet at kommunene ikke sitter igjen med noe avfall – og uten søppelbiler!

Er fornybar energi nok, når planetens samlede energibehov er 15 TW?

David Elliott: Renewable Energy – Can it Deliver?

ENERGI: Vi har allerede teknologier nok til å sette i gang en full overgang til fornybare energikilder. Solkraft har også ifølge David Elliott et potensial på svimlende 20 terrawatt – mer enn verdens samlede energiforbruk

En planet vi selv har brakt i radikal ubalanse

Julia Adeney Thomas, Mark Williams, Jan Zalasiewicz Polity: The Anthropocene – A multidisciplinary approach

JORDEN: Antropocen betyr mer enn å skrive om økologi, miljøhistorie eller global oppvarming. Hva med at drivhuseffekten varmer opp havet med en slik fart at det tilsvarer å helle en milliard kokende tekopper i havet hvert sekund?

Forbannet!

MILJØ:  Nye Extinction Rebellion bør tas på alvor.

Militæret – en miljøversting

: Militær aktivitet truer til sjuende og sist hele vår eksistens.