Bestill høstutgaven her

Politisk propaganda, rolleblanding og politikere – Mussolini, Franco, Hitler, Pinochet, Gaddafi, Erdoğan….

Clément Fayol, Ruth Ben-Ghiat: Ces français du service de l’étranger, Strongmen: Mussolini to the Present

DIKTATORER: Det er kontaktnettet ditt som viser hvem du er og som gir deg jobb.