Stikkord: Cia Rinne

Gud er en maskin

Cia Rinne har skrevet et smertefullt og poetisk bidrag til å forstå verdens tilstand.