Bestill sommerutgaven her

Cass R. Sunstein

Informasjon!

Cass R. Sunstein: Too Much Information

KUNNSKAP: Hva skal vi stole på? Hvordan skal vi bruke informasjonen vi mottar, i vårt eget liv?

Hva er frihet uten styring?

Cass R. Sunstein: On Freedom

PATERNALISME: Sunstein framsnakker aktiv sosial manipulering for å hjelpe oss til å ta klokere valg. I boken On Freedom setter han spørsmålstegn ved hvorvidt frie valg egentlig fremmer menneskelig velferd.