Carl Javér


video

Nærhet kontra amerikansk konvensjonalisme

Av de to nye filmene om Utøya-massakren er det Reconstructing Utøya som via fire overlevendes ærlige beretninger i all sin enkelhet lar oss ane både omfanget av tragedien og en vei videre for de involverte.

Lindrende iscenesettelser

Reconstructing Utøya er nær, modig og varm – hvis du bare orker å se én film om Utøya, anbefales det sterkt å vente på denne. 
EnglishNorsk bokmål