Stikkord: Capitalism: A Conversation in Critical Theory

Kapitalismekritik i dag

KRISERNES SAMMENHÆNG: En sammenhængende analyse af dominans er en af de store udfordringer for antikapitalismen i dag.