Grusomhetens teater

Byung-Chul Han

Fællesskabets helende kraft

RITUALER: Nyliberalismens tvang til at være på, til at kommunikere, synliggøre, at have travlt, skaber ifølge Byung-Chui Han refleks, narcissisme, depression og en aggressiv psykologisk tomhed.

Tiltagende virkelighetsapati og avstumpning

Modernitetskritikk: Det nyliberale «lykkedispositivets» imperativ om lykke anser smerten som en svikt, en svakhet. Smerten er blitt stum, og følgelig språk- og meningsløs. Men er følgen at det nyliberalistiske frihetsparadigmet går i oppløsning?

Vita hyperactiva!

Når troen på felles fortellinger faller bort, samtidig som den enkeltes liv blir mer hektisk, mister selve tiden retning og mening, mener Byung-Chul Han.

Klar digitale 

Chul-Hans hat til den digitale tidsalder er bombastisk og bare tidvis interessant. Likevel er han lett å like.

Forsvar for den gåtefulle kjærligheten 

Vi bør opprettholde kontakten med det vi ikke forstår, mener Byung Chul-Han.