Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

Bruno Latour

Anbefalt litteratur i sommer


: Anbefalte bøker

BOKTIPS NY TIDs kritikere og redaksjon anbefaler bøker til sommerferien.

Naturen i menneskets blindsone

EN BESJELET NATUR?:
Arne-Johan Vetlesen Routledge: Cosmologies of the Anthropocene

I filosofen Arne Johan Vetlesens nye bok er miljøproblemene et symptom på at vår tenkemåte er helt gal. Må vi kanskje åpne oss for at alt omkring oss er besjelet?

Førstehjelp for de siste mennesker


Gary Shapiro/Bruno Latour: Nietzsche’s Earth: Great Politics, Great Events/Down to Earth: Politics in the New Climatic Regime

Der Nietzsche for 150 år siden gjorde seg til talsmann for en høytsvevende og profetisk geofilosofi, fortsetter Latour med en både poetisk og jordnær polemikk omkring klimaavtaler og planetens overordnede tilstand.