Stikkord: Brecht

Et episk vennskap

En ny utstilling i Akademie der Künste i Berlin viser det innfløkte forholdet mellom tenkeren Walter Benjamin og dikteren Bertolt Brecht.